Ürünler

 • Gaz türbinleri kompresör temizlik sistemleri
 • ACCS tam otomatik kompresör temizlik cihazları
 • Meme sistemi
 • Gaz türbini kompresör temizlik malzemeleri
 • ON / OFF-LINE temizlik hakkında genel bilgiler
 • Yakma işlemi için iyileştirme ürünleri
 • Dozaj cihazları
 • Kimyasal teknik temizlik
 • Endüstriyel temizlik ürünleri

Gaz türbinleri kompresör temizlik sistemleri

ON-LINE temizlik sistemi

 • manuel ve otomatik
 • Meme sistemi ve üniteden müteşekkildir

OFF-LINE temizlik sistemi

 • manuel ve otomatik

ON / OFF-LINE temizlik sistemi

 • MCCS - manuel ünite ve kombi meme sisteminden müteşekkildir
 • ACCS - kış modülü ve kombi meme sistemine sahip tam otomatik ünite

ATüm gaz türbini üreticileri ve 3 ile 375 MW arası tüm gaz türbini tipleri için tasarım, üretim, yapım ve montaj.

ACCS tam otomatik kompresör temizlik cihazları

– 35°C'ye kadar yaz ve kış işletiminde ON / OFF-LINE temizlik için SPS kumandalı.
375 MW'a kadar bütün güç aralıkları için kullanılabilir.

VerdichterreinigungsanlageVerdichterreinigungsanlage

MCCS manuel kompresör temizlik cihazı

ON / OFF-LINE temizlik için tüm güç aralıklarında kullanılabilen manuel kompresör temizlik cihazı.

VerdichterreinigungsanlageVerdichterreinigungsanlage

Meme sistemi

ON / OFF-LINE için meme sistemleri, her gaz türbini tipi ve iş için bireysel olarak tasarlanıp imal edilir.

Gaz türbini kompresör temizlik malzemeleri

Çözücü bazlı temizlik malzemeleri

 • ChemTurbo OL
 • Siwash S

Su bazlı temizlik malzemeleri

 • ChemTurbo OL-W
 • Siwash W

Antifriz ürünleri

 • Chem-Antifreeze
 • Si-Antifreeze

ON / OFF-LINE temizlik hakkında genel bilgiler

Kompresör kirliliği, kompresörün verimliliğini düşürür. Kirliliğin derecesi gaz türbininin bulunduğu yere bağlıdır ve mevsimine göre oldukça fazla değişiklik gösterir. CHEMTRON ON-LINE kompresör yıkama cihazı, kompresörün tüm çalışma süresince azami verimde çalışmasını garantiler.

Avantajlar:

#

 • OFF-LINE, sadece kontrol ve revizyon öncesinde gerçekleşir.
 • Gaz türbininde güç kaybı meydana gelmez
 • Yakıt kullanımında yüksek verim
 • Temizlik nedeniyle gaz türbini kapatılmaz
 • Çok yüksek derecede gaz türbini performansı
 • Tam otomatik proses
 • Yıkama solüsyonunda dalgalanma olmaz
 • Yıkama solüsyonunun çanağzında çok iyi dağılımı söz konusudur
 • Mümkün olduğunca yüksek temizlik etkisi
 • ETam çalışma halinde enjeksiyon
 • kMalzeme ve kaplamalarda hasar meydana gelmez

CHEMTRON ON / OFF-LINE yıkama cihazları, en son teknolojik gelişmelere ve VDI, VDE ve gaz türbini üreticileri şartnamelerine göre üretilmiştir.

Yakma işlemi için iyileştirme ürünleri

Toz ürünler


Özel artık yakma, çöp yakma tesisleri, buhar kazanı tesisleri ve proses ocaklarında kullanım için.

#

 • ChemRon 2000
 • ChemRon 2000 B
 • ChemRon MG
 • ChemRon MGO

İşletim süresinin uzatılması, paslanmayı azaltma, kirlenmeyi önleme So2 ve So3 bağlanması için kullanılır. Kül erime noktalarının artırılması.

Sıvı iyileştirme maddeleri


Özel artık yakma, buhar kazanı tesisleri, gaz türbinleri ve proses ocaklarında kullanım için.

konditionierungsprodukte

 • ChemKat GT
 • ChemKat CM150
 • ChemLon W700
 • ChemMag F

Kullanım alanı:

Yanmamış karbonat partiküllerinin azaltılması ve kurum miktarının iyileştirilmesi. Yüksek ve düşük ısı korozyonunu engelleme. Kül erime noktalarının artırılması.

Dozaj cihazları

Sıvı ve katı iyileştirme maddeleri için. Kazan, artık yakma tesisleri ve çöp yakma tesislerinde kullanım için.

Kimyasal teknik temizlik

Kimyasal teknikle yapılan temizlik işlemlerini sanayi tesisleri, enerji santralleri ve rafinerilerin kazan, proses ocakları, hava soğutucu, kolon, ısı değiştirici, boru hatları ve boru sistemlerinde gerçekleştiriyoruz.

Endüstriyel temizlik ürünleri

Chem Clean SP

 • C-çelik ve paslanmaz çeliği asitle yıkama için emniyet asidi

ChemClean AK

 • Baca gazı temizliği
 • Cihaz parçalarının yağdan temizlenmesi

ChemKat GT

 • Gaz türbinleri için katkı maddesi

ChemKat CM150

 • Yakmayı optimize etmek için katkı maddesi

ChemRon MG

 • Yakma katkı maddesi

ChemLon W700

 • Yakma katkı maddesi

Talep üzerine diğer özel ürünler.